11 рунда маха мритюнджая мантра – за да чуете


11 рунда гаятри мантра – за да чуете


3 рунда дургадватримшанамамала – за да чуете

 

Метод

  • насочете вниманието към междувеждието и издишайте дълбоко седем пъти, с всяко издишване се отпуснете
  • мислено вижте цялото тяло, състоянието на тяло
  • изпейте Ом три пъти. Осъзнайте вибрациите на мантрата Ом
  • поемете още седем дъха и се отпуснете
  • кажете санкалпа за физическо здраве и ментално благополучие и изпейте Махамритюнджая мантра 11 пъти
  • кажете санкалпа за мъдрост, вътрешна яснота и интуитивно познание и изпейте Гаятри мантра 11 пъти
  • кажете санкалпа за преодоляване на страданието в живота и изпейте три пъти  Дурга мантрите
  • допълнително всяка събота вечер може да пеете Махамритюнджая мантра 108 пъти

 

Махамритюнджая мантра

ом трямбакам я(е)джаамахе сугандхим пущивардханам

урваарукамива бандханаат мритьормукшия маамритаат

Гаятри мантра

Ом Бхур Бхува Сваха(х)

Тат Савитур Вареням

Бхарго Девася Дхимахи

Дхио Йо Нах Прачодаят.

Дургаадваатримшаннамамаалаа

Ом Дургаа дургаартишамании дургаападвинивааринии.

дургамаччхединии дургасаадхинии дурганаашинии

Дургатоддхааринии дурганихантрии дургамапахаа

Дургамагяанадаа дурга дейтялокадавааналаа.

Дургамаа дургамаалока дургамаатмасваруупинии.

Дургамааргапрада дургамавидяа дургамаашритаа.

Дургамагяанасамстхаанаа дургамадхяанабхаасинии.

Дургамохаа дургамагаа дургаамартхасваруупинии.

Дургамаасурасамхантрии дургамаюдхадхаарини.

Дургамаангии дургаматаа дургамяа дургамешварии.

Дургабхиима дургабхаамаа дургабхаа дургадхааринии.

 

Mahamrityunjay Mantra
Om trayambakam yajamahe Sugandhim pushtivardhanam
Urvarukamiva bandhanan Mrityormukshiya mamritat

Gayatri Mantra
Om bhur bhuvah svah Tat savitur vareniyam
Bhargo devasya dhīmahi Dhiyo yo nah prachodayat

Durgaadvaatrimshannaamamaala – 32 Names of Durga
Om durgaa durgaartishamanii
durgaapadvinivaarinii
Durgamachchhedinii durgasaadhinii
durganaashinii
Durgatoddhaarinii durganihantrii
durgamaapahaa
Durgamajnaanadaa durga
daityalokadavaanalaa
Durgamaa durgamaalokaa
durgamaatmasvaruupinii
Durgamaargapradaa durgamavidyaa
durgamaashritaa
Durgamajnaanasamsthaanaa
durgamadhyaanabhaasinii
Durgamohaa durgamagaa
durgamaarthasvaruupinii
Durgamaasurasamhantrii
durgamaayudhadhaarinii
Durgamaangii durgamataa durgamyaa
durgameshvarii
Durgabhiimaa durgabhaamaa
durgabhaa
durgadaarinii