През изминалата седмица се проведе в Португалия, Офир, на тема „Образование с Увереност: Радостта от ученето, Радостта от живеенето“.
Това беше среща на хора, които са преминали обучения във RYE (Research in yoga in education) или имат интерес към тези техники. Различните практики в RYE са изцяло базирани на йога методи познати от древността и са систематизирани, като за основа служи скалата на Патанджали.
На този семинар присъстваха хора от Франция, Италия, Белгия, Гърция, Англия, Испания, Бразилия, разбира се Португалия, една жена от Нова Зеландия и аз като представител на Бълагрия.
Програмата на семинара включваше сутрешен йога клас (според различни йога традиции), сутрешен уъркшоп, следобедно ателие, йога нидра, лекция или медитация, вечерна лекция.
Сутрин уъркшоповете (ателиетата), бяха разделени според различните възрастови групи на децата.
Аз си избрах групата за начално образование. На този уъркшоп преподавателки бяха Лин Кери, които вече няколко пъти провеждаха основен модул за запознаване със системата RYE в България.
Следобяд, ателиетата бяха тематични според личните интереси на хората. Имаше класически индийски танци, Чи гун, музика и рисуване на мандали.
Тези следобедни ателиета, не бяха организирани с цел да ги прилагаме в нашата работа, а по-скоро за наше собствено обогатяване и приятна почивка между другите лекции. Аз бях в ателието за класически индийски танци. Беше интересно, но и доста трудно, преподавателката ни разказа за различните принципи, които са важна част от тези танци, целта на които е същата както и на йога и на много други духовни системи, а именно да преоткриеш себе си, да намериш своя баланс, да развиеш мъдростта на живот в хармония с външната и вътрешната среда.

Вечерните лекции бяха няколко.
Първата лекция беше на тема йога нидра в класната стая. Изнесе я Мишелин Флак.
Фокусът беше върху важността на състояние на баланс между двете полукълба на мозъка, което е добра почва за посяване на различни знания, които се усвояват с лекота. Ползата от  кратка релаксация, която подготвя вниманието на децата за активно учене.
Втората лекция беше презентация на учителката Лоранс Шибелин, която работи с деца със специални нужди. Показа снимки и разказа как деца, които тя обучава, като в своята работа използва много RYE техники, понякога ходят в подготвителни класове (5-6г) и преподават на по-малки деца букви цифри чрез игри базирани на йога техники. Така се стимулира интегрирането на децата със специални нужди и се развива тяхната самоувереност.
На третата лекция, с лектор Жак Беноа, темата засегна проблема с липсата на комуникация на хората и неспособността ни наистина да слушаме другия. Обикновено ние искаме да изразим това, което нас ни вълнува, а докато другия ни говорим си мислим какво искаме да кажем после. По отношение на децата комуникацията също трябва да се преосмисли, защото в нашето общуване с тях ние твърде често опитваме на наложим нашите собствени чувства, мисли, представи и ограничения.
Добра комуникация означава, да умееш да слушаш активно, като отразяваш другия в разговора, да бъдеш ясен и открит в своя израз, така че да бъдеш правилно разбран.
Да не общуваш с външното поведение, с маската на другия човек, а да потърсиш неговата истинска личност, която винаги съдържа в себе си нещо, което да се оцени.
Добрата комуникация помежду ни, може да се пренесе и към децата като добро взаимодействие с тях и това, ще породи чувство на увереност при тях.
Четвъртата лекция беше СВАН за деца. SWAN е абревиатура, която идва от Strengths (силни страни), Weaknesses (слабости), Ambition (амбиции), Needs (нужди). Въз основа на тези четири принципа човек може да осъзнае своето място в света, стремежите и целите си, да придобие увереност и позитивно отношение към самия себе си.
Лекцията изнесе Атина от Гърция, учителка с дългогодишен опит в училище и в йога. Подходът на работа върху тези четири принципа при децата, който тя ни показа беше много творчески, цветен, забавен, идеен. А целта както и при възрастните е да даде на малкия човек увереност, ясна представа за собственото място в средата, която го заобикаля и в различните ситуации.
Под формата на игри детското внимание се насочва към осъзнаване на собствените силни страни, специални умения и качества. Когато се работи с деца обаче не се говори за слаби страни, а просто за неща, които искаме да променим в себе си, в средата около нас или в живота ни.
При амбициите трябва да стимулираме децата да дадат полет на мисълта си, защото както каза лекторката, детската фантазия днес се ограничава от социалните, икономическите условия, семейната среда, в които обитава детето. Свобода на мечтите е първата стъпка.
След това идва въпроса, от какво имам нужда. И когато погледнем какви са нашите мечти, силни страни и неща които да променим, можем да начертаем реален и осъществим план.
Твърде често децата отразяват неувереността на своите родители или техните свръх амбиции и се случва, така че децата или трябва да следват чужди мечти или са ограничавани в своите.
Представяне на RYE в различни страни. Предпоследния ден няколко човека трябваше да разкажат за това как RYE системата е попаднала в техните страни и какви са настоящите и бъдещи проекти в тази посока. За мен беше наистина вдъхновяващо да чуя Ана учителка, която представи френската група, за доклада който RYE Франция са изготвили. В този доклад те са събрали научи изследвания направени във връзка с практическото приложение на различни RYE техники в училища и детски градини във Франция. Този доклад вече е в ръцете на френския министър на образованието, като целта е да се покаже ползата от използването на различни йога техники в образованието и да се популяризира по-широко като метод на обучение приет официално от образователната система.
Докладът от направените изследвания скоро ще бъде преведен и на английски, така че да е достъпен за повече хора.
За Бразилия разказа Диего. Той е професор в университет в Бразилия, преподава във факултета по педагогика. RYE в Бразилия вече е част от работата в 200 училища като през последната година това обучение са преминали 50 учители.
RYE Бразилия също имат малка книжка, в която описват своята работа и как йога практики внесени в класната стая могат да подобрят процеса на обучение и за децата и за учителите.
С официалното одобрение на министерството на образованието тази книжка се разпространява безплатно в различни образователни институции.
За нова Зеландия разказа Александра. Там все още няма хора които обучават по системата RYE, но като цяло каза Александра хората са много отворени и възприемат много позитивно възможностите за алтернативи на обучение.
В тези представяния аз трябваше да разкажа за България. Споделих че в България вече има три проведени курса за обучение в техниките на RYE. Сега предстои подготвяне на обучители и сформиране на RYE България, което ще провежда бъдещите основни модули, на български, докладите, които ще се предават както досега накрая на всеки курс също ще се провеждат на български, което ще даде възможност на повече хора работещи с деца, които имат интерес да се включат.
Последната вечер имаше празник. Той е традиционен за тези до сега Европейски, но вече разширили се извън Европа по отношение на участниците срещи.
На този празник се демонстрират различни кратки представяния на уъркшоповете, ателиетата и наученото в тях.
Ако трябва да обобщя това което видях на тазгодишния празник бих използвала думи като: радост, творчество, обединяване на много позитивност и ентусиазъм.
Имаше много смях, много добронамереност и усмивки на този празник.
Различните представления бяха своеобразни и всяко интересно само по себе си. Имаше танци и песни, в които се включиха всички, красив символ на обединение, свързаност.
На тази Международна RYE среща присъстваха около 100 човека от 10 държави.
Там беше разбира се и основателката на RYE, Мишелин Флак. Вдъхновена от техните на йога и Парамахамса Сатянанда тя вижда по нов начин Стъпките на Патанджали, така както те мога да послужат в образованието, в класната стая, във взаимодействието с децата и така се ражда системата RYE.
Мишелин е французойка, дребничка на ръст, слаба, на около седемдесет, а може и повече, но пълна с ентусиазъм, радост и жизненост. Когато се усмихва без да искаш и ти се усмихваш.
Самата тя споделя, че е приятно изненадана колко много се е разраснала и популяризирала тази система за прилагане на различни техники от йога в класната стая. Разговарях с нея и ако плановете не се променят, тя ще посети и нашата страна през октомври тази година, за да изнесе лекция на тема „Йога за деца“ и да се срещне с обучените обучители, които ще провеждат RYE основен модул на български в България.
Ще завърша с нещо, което професорът от Бразилия ми каза, когато си говорих с него.
Той каза че е важно не да правим големи планове, а да се погрижим за малките семенца, които сега посяваме. Другото ще се случи от само себе си, без големи усилия, то ще е като да изникнат тези семенца и да дадат плодове. Семенцето което аз нося от Португалия е вдъхновение от ентусиазма и идеите, на толкова много учители от различни места по света.
И това вдъхновение дано се пренесе към други хора, които работят с деца и търсят различен творчески подход във взаимодействието си с тях.

29.07.2011

Снимки от този семинар можете да видите тук

А снимки от моето пътува, така както аз го видях тук

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.