На 28.10 (петък) имаше лекция с гост Мишелин Флак, впечатляваща жена, която е реализирала своята мисия на педагог по изключително пълноценен и полезен начин. В своята работа в класната стая, тя е била от учителите, които са призвани, да видят, да изследват, да донесат промяна.
Тя е внесла малко от мъдростта на йога, като целта и е била да помогне на децата да се почувстват по-добре и повишат своята активност в процеса на учене.
Мишелин Флак започна, с обяснение къде е мястото на децата в нашето общество и как това им влияе.
Децата, каза тя, стоят между родителите и учителите. Но родителите непрекъснато са напрегнати, стресирани, уморени, учителите също са под въздействието на непрекъсната тревожност, неудовлетвореност. Всички възрастни имат един или друг проблем, но най-големият е, че негативните емоции и модели на мислене, които произхождат от тези проблеми се пренасят на децата. И като стоят между напрегнати родители и учители, децата са изложени на влиянието на непрекъснат стрес и тревожност.
Мишелин сподели, че в изследване, което е направено във Франция с деца, които практикуват йога, те са били запитани, кои са най-любимите им йога практики, на първо място от най-голям процент деца е била избрана релаксацията (йога нидра), следвана от останалите йога техники, асана, пранаяма и т.н. Децата имат нужда от спокойствие и радост.
Затова и нашата отговорност като възрастни е самите ние да потърсим алтернативи за справянето ни със стреса.
Друго неща, които Мишелин спомена като важни бяха правилната стойка, добрата храна и активния живот сред природата. Едва ли някой се съмнява в ползите от тези неща, но на колко много родители не достига времето да предоставят тези жизнено необходими фактори за развитието на детето.
Асистентката на Мишелин, Мартин Гямаринаро, обърна внимание на необходимостта от поддържане на гръбнака в добро здраве. Понеже децата лежат върху чиновете или са прегърбени пред компютри, телевизори, мускулатурата на гърба остават слаба и затова децата от рано развиват сколиоза (гръбначни изкривявания)
Мартин разказа, че още от ембрионална възраст човешкото тяло започва да се развива от гръбнака. Гръбначния стълб и мозъка се изграждат първо, а след това крайниците. В тази логика на природата е ключа към успешното развитие на детето. Когато не можем да стоим изправени, стойката ни е приведена, на психо-емоционално ниво, не успяваме да изразим целия си потенциал. Добрата стойка повишава самооценката и увереното взаимодействие със света.
Мишелин каза също, че системата от техники за изследване на йога в образованието, е свързана едновременно с традициите и мъдростта на древните йоги, но и с новите методи, които допълват, приспособяват, така че те да се използват за нуждите на съвремието.
С едната ръка се опира на традицията, с другата приема адаптацията в синхрон със съвремието.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.