Шанти мантра, с нея започва и завършва Ишавася упанишад. Текст, в който описва природата на Висшата същност.

Ом пурнамадах пурнамидам 1

Ом пурнамадах пурнамидам 2

Ом пурнамадах пурнамидам 3

Ом пурнамадах, пурнамидам, пурнат пурнамудачяте
пурнася пурнмадая пурнамева вашишяте.
Ом шанти, шанти, шанти

 Има различни преводи ето някои тях.

Ом онова е пълнота, това е пълнота, от пълнотата идва пълнота, като вземеш от пълнотата пак пълнота остава.
Ом мир мир мир

Ом
онова е безкрайно, това е безкрайно,
от безкрайното идва безкрайно,
ако вземеш от или добавиш към това безкрайно
пак безкрайно ще остане
Ом мир мир мир 

Ом
завършеност е онова, завършеност е това,
от завършеността произлиза завършеност
Ако вземеш завършеност от завършеност
Ако добавиш завършеност към завършеност
завършеност е единственото, което остава.
Ом мир мир мир

Ом
онова е цялото, това е цялото
от цялото цялото се проявява,
ако вземеш от цялото, цялото,
цялото остава.
Ом мир мир мир

В преводите се използват също описани като абсолют, реалност, съвършенство.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.