Духовен дневник

Воденето на духовен дневник ще даде ясна представа за садханата, която трябва да се прави и грешките направени през определен период от време. Духовн дневник текст от Свами Шивананда Духовния търсач, трябва да записва в духовния дневник Духовния търсач, трябва да записва в духовния дневник, времето на ставане сутрин, времето на лягане, часовете сън. Часовете…

Read More