Позитивността – част 1

Различни мнения за позитивността Позитивното мислене е тема, която може да се разглежда от много гледни точки. Има различни мнения за позитивността. Статията тук, не цели да изясни до край темата, а да даде някои обобщения. Човек трябва да си отдели време сам да наблюдава непредубедено, да изследва как са свръзани различните неща, които се…

Read More