Как да постигнем позитивно мислене и да се справим с негативните мисли?

Трябват ни определени методи, за да се справим със склонноста си към мисли и поведение, които ни носят напрежение стрес, ниска самоувереност, отчаяние, тъга .

Към позитивността чрез тялото

Като практикуваме различни йогийски техники за пречистване и балансиране на тялото и ума, може да събудим позитивността и в ума.

Хормоните много силно влияват върху нашето светоусещане. Раздразнителността, депресията могат да са в голяма степен физически обусловени състояния.

Когато ендокринната система е в баланс в добро здраве и тялото има всички нужни вещества, тогава позитивността се проявява естествено в характера на човека. Състоянието на тялото намира израз в настроението, в поведението, в отношението към околния свят, които проявява човек.

Позитивно мислене и умствените нагласи

Понякога негативното мислене е умствен модел, навик придобит в резултат на повтаряеми отново и отново реакции. Тогава решението за промяна е в пречистване на ума с разчлични медитативни техники.

Трите гуни – тамас, раджас и сатва

В човека, тамас е състоянието, което по-често се свърза с негативни мисли, емоции, действия, сатва с позитивните такива. Сатва се свързва с позитивно и ведро настроение.

Как да си набавим сатва? Като се храним със сатвична храна, посещаваме места в природата, практикуваме редовно пречистване на тялото и ума. Влияние оказва и срещата ни с хора, които притежават повече сатва.

Позитивността на мъдрия човек

За да развием позитивнноста на мъдрия човек (способността да сме драща – наблюдател) би ни помогнало да:

  • увеличим своята креативност. Тя носи усещане за лекота и свобода. Развиваме отношение на опитмиста описано от Чърчил “Песимистът вижда трудност във всяка възможност, оптимистът, възможност във всяка трудност”;
  • се научим да течем като река. Реката не се вкопчва в идеята да отмести камък по пътя си. Реката ще заобиколи, ще прескочи камъка, ще издълбае тунел в него. Това е способността ни да се адаптираме там, където няма какво друго да се направи;
  • развием чувство за хумор, към себе си, към различни ситуации, в които усетим мисли на негативност. Да не се приемаме прекалено на сериозно. Това не значи, че нямаме себеуважение или доверие в себе си, но не се поставяме над другите;
  • критикуването на другите е форма на негативност, която се прявява, когато нашето его се опитва да се утвърди, чрез погрешни идентификации;
  • пратипакша бхавана – работа с противополжната емоция е още един метод за развиване на позитивността. При тази техника можем да преживеем, да разберем негативните и позитивните мисли като външни за нас. Външи за наблюдателя в нас; Волево заменяме дадена емоция с нейната противоположна и тя губи силата си над нас.
  • санкалпа – създаване на положително утвърждение, което повтаряме в състоение на дълбоко отпускане на ума.

Нещата, които искаме да получим

В много книги, които продават “позитивното мислене” като ключ за успешен живот, позитивното мислене се отъждествява с позитивни утвърждения, за неща които искаме да получим.

Хората, които следват тази идея за позитивно мислене вярват, че ако човек мисли само хубави мисли, ще му се случват само нещата, които иска. Ако си представя и очаква, че ще му случват само позитивни неща, непременно ще има успешен живот.

От гледна точка на външните циклите в живота е невъзможно да има само ситуации и събития на възход. Има редуване. Затова успех, който лежи на предположението, че всичко винаги ще се подрежда според нашите очаквания, е несигурен.

Перспективата на развитие на душата

В йога и много други духовни системи се смята, че успешният живот ще дойде тогава, когато умът се освободи от ограничените представи. Ще бъде постигнат, когато съзнанието достигне пълния си потенциал.

Екхарт Толе говори за едно по-глобално разбиране за позитивността, видяна в перспективата на развитие на душата.

Всичко, което ни разтърсва, което ни провокира да мислим, да се променяме – ни доближава до атман-душата. Докато се разделяме с погрешните асоциации на ума, душата да се проявява на повърхността. Как тогава в този по-глобален план това е негативна ситуация.

Можем да учим от всяка ситуация за нашите ограничения, за нашето развитите, за нашите маски и т.н. Всяка случка е част от живота, който ни е даден да растем. Като част от  духовното израстване, тя има своя смисъл, своето значение и това в очите на мъдреца придава позитивен характер на тази случка.
Обратно към част 1

  • https://www.facebook.com/Eckharttolle/posts/10151041965081217
  • http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/positive-thinking/art-20043950?pg=2
  • “The power of now” Ekhart Tolle