Нияма – сауча (чистота)

Ями и ниями Ниямите – препоръки, които, ако можем да следваме спонтанно водят до балансиране на ума. Ями се относят към взаимодействието ни с външния свят, външната среда, ниямите са свързани с вътрешния свят. Първата нияма е сауча. Сауча означава чистота. Това понятие може да се намери и в хатха йога. Там се казва, че за…

Read More