Ишвара пранидхана – вяра в по-висша реалност 

Ишвара пранидхана означава вяра в по-висша реалност и понякога също се превежда като предаване на Бог.
Ишвара пранидханаОсъзнаването, че има по-висша сила се изразява и в отношението ни към света.

Често в живота си ние получаваме благословии, послания. Дават ни се насоки под формата срещи с хора, ситуации, събития. Но ние пропускаме невидимата помощ, защото сетивата не са отворени за знаците.

Една забавна история илюстрира тази липса на правилно разбиране за нещата, които получаваме като житейски ситуации.

Бог ще се погрижи за мен

Живял някога един йогин. Медитирал повече от половината си живот в една пещера. Пеел мантри за Бог, практикувал тапас (аскетичност).

Един ден реката преляла и скоро щяла да стигне нивото на пещерата.

Край пещерата минал сал и един човек повикал йогинът да се качи на сала при него, за да не се удави. Йогинът отговорил:

„Няма страшно Бог ще се погрижи за мен“

Минала яхта след няколко минути и друг човек повикал йогинът да се качи на лодката за да се спаси от прииждащата река.

„Няма страшно Бог ще се погрижи за мен“

Накрая прелетял хеликоптер, но като спуснали стълба, за да се изкачи по нея йогинът отново отказал с думите:

„Няма страшно Бог ще се погрижи за мен“

Удавил се йогинът и отишъл на небето. И като видя Бог, започнал да му се кара:

„Ти защо не ме спаси, аз толкова години съм ти посветил, а ти така ме пренебрегна“

„Как да те спася“, казал Бог „Изпратих ти сал, изпратих ти яхта и хеликоптер, а ти

отказа помощта, како друго да направя“ Салът, яхтата, хеликоптера, бяха ръцете, които ти подадох, но ти отхвърли.“