“Животът не е проблем, който да се разреши, а реалност, която да се преживее”

Сьорен Киркегор

Много често, хората искат да променят света. Чудят се как света може да стане по-добро място, как животът да стане безпроблемен.

Трудно е да се приеме, че всички нещастия, бедствия, имат някаквъв по-висш замисъл. Как могат различните кризи, социални, икономически, хуманни, природни да имат някакво предназначение?

Много хора се питат, “защо”? Защо съществуват тези ситуации в живота. Защо бог позволява. Отиват при различни духовни водачи и учители и ги питат как да променят тази реалност.

Животът – поле за израстване на душата

Някои духовни учители казват, че земята е място, което е точно такова, каквото трябва да бъде.

Обясняват, че душите се раждат в тези предизвикателни обстоятелства, за да се развиват.

Чрез различните опитности в този свят хората, преминават по пътя към себето, което не е тялото, не е умът, не е преходното.

Това е една съвсем различна перспектива, която дава отговор на въпроса “защо”. Този отговор обаче изисква порастване на съзнанието, за да стане логичен за човек.

Повечето хора желаят да пренаредят света, за да постигнат щастие, хармония, доволство. Малцина приемат преживяванията от живота, за да пренаредят себе си до тази светла същност, която сама е щастие и хармония.

Свами Вивекананда е един учителите, които говорят за смисъла на света да е точно такъв какъвто го виждаме.

Д-р Майкъл Нютън в Книгата си “Пътят на душите” разглежда същата концепция.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.