Йога е жива система. Нейното място не е само в йога залата, макар, че там научаваме, много нейни основни принципи, техники, идеи. За човек, който търси дълбока личностна промяна, на всички нива, йога става част от ежедневето. Външните обстоятелства не се променят, но отношението ни към тях постепенно приема нова форма. Ключовата дума е постепенно, изградените поведенчески модели, не могат да се променя за една нощ. Но с искрена, редовна практика, тази промяна, започва да придобива очертания.

Йога на отношението е практика с определено качество, идея или духовен принцип, който наблюдаваме как се изразява в нашето поведение. Дали успяваме да го прилагам? Ако да, дали това е плод на спонтанно отношение или съзнателна работа с волята? Ако не какви са пречките, защо не успяваме и какво проилиза като резултат от това?

Йога на отношението
Всеки от тези 18 принципа притежава значение с много пластове.
Когато, четете размишлявайте за тези качества, не мислете за тях като морални препоръки, не ги приемайте повърхностно. При експеримент забележете какво произлиза, когато в ежедневието се случват противоположните неща. Търсете практическия смисъл и ако за себе си намерите логика, която ще ви доведе до преживяване на доволство, простота, лекота, ако намерите, че тези препоръки са пътека към разкриване на една същност отвъд закостенелите модели-навици, отвъд поведение лишено от съзнателност, работете с тях.

 

Спокойствие
Бъди спокоен вътре в себе си. Позволете на този вътрешен мир и радост да се излъчват навън чрез ведрост на лицето. Ведрото излъчване е умиротворено, усмихнато и сериозно и не изразява никакви бури. То е като повърхността на едно спокойно езеро.

Редовност
Бъди редовен в ежедневните си навици и в работата и в духовната практика. Ставай в точно определено време. Бъди като часовник в ежедневните си дейности. Ще се освободиш от безпокойства, страх, тревоги, случайности, припряност. Ще правиш правилните неща в правилния момент.

Липса на суета
Не се хвалете с произхода си, с позицията, квалификацията и духовните постижения. Оценявай другите. Виждай добро във всичко. Отнася се дори към най-нисшето същество като с равен и с уважение.

Искреност
нека думите съответстват на мислите, нека действията са в съгласие с думите. Нека има хармония между мислите, думите, делата.

Простота
Бъди естествен. Бъди непресторен в речта си. Не извъртай думите и темите.
Бъди искрен; избягвай дипломацията, хитростта и нечестността. Обличай се простичко. Избирай семпла храна.

Правдивост
Бъди истинен. Спазвай си обещанията. Не преувеличавай. Не изкривявай фактите. Помисли два пъти преди да говориш. Говори истината. Говори меко. Преценявай добре какво казваш.

Уравновесеност
Бъди спокоен. Понасяй обидите търпеливо, понасяй страданието, поражението, неуважението. Не ликувай при похвалите, удоволствието, успеха и почестите. Гледайте и на двете по един и същи начин. Отнасяйте се еднакво и към приятели и към врагове. Не допускайте нещо да наруши вътрешния ви баланс.

Устойчивост
Помни, не може нищо да постигнеш, ако ума е непостоянен. Избери си цел и непрекъснато мисли за нея. Не я оставяй да се изплъзне от там нито за миг.

Нераздразнимост
раздразнимостта е предшественик на силни гневни избухвания. Наблюдавай внимателно нарушаването на умственото равновесие. Наблюдавай вълничките на гняв, които могат да се появят в езерото на ума. Потушете ги там и веднага не ги оставяйте да придобият по-големи размери. Тогава ще постигнете мир.

Приспособимост
разберете добре природата на хората, с които взаимодействате. Приспособете начина, по който ще се отнесете към тях. Нагласете се така, че да бъде приятно за тях. Радостно поемете тяхната ексцентричност. Винаги реагирайте по хармоничен начин. Служете на всички и обичайте всички. Почуствайте, че бог е в сърцата на всички. Себе-то във всички.

Смиреност (скромност)
Уважавай всички. Поклони се с долепени длани (пранам) пред всичко. Не говори със силен глас пред по-стари и уважавани хора. Гледай си краката когато вървиш. Виж Бог във всички и почуствай, че си Негов слуга и затова слуга на всички. Не възприемай никой като по-низш от теб.

Упоритост
Това е естествения приятел на устойчивостта. Веднъж щом избереш пътя си, придържай се към него. Не се колебай. Бъди постоянен. Никога не прави компромис с принципите си. Изгради отношение: „ще дам живота си, но няма да се отклоня от пътя си; няма да наруша обещанието си“.

Цялостност (на картите е почтеност)
Развийте цялостна личност. Завършете всички черти на характера. Станете човек с високи морални принципи. Води почтен живот. Нека почтеността носи сладкия си аромат от теб. Всички ще ви се доверяват, ще ви слушат, ще ви уважават и почитат.

Благородство
Избягвайте дребнавите мисли, както мръсотията и отровата. Не гледай недостатъците на другите. Винаги оценявай добрите качества в другите. Бъди достоен в поведението. Никога не се превивай пред низши мисли, думи и действия.

Великодушие
Гледайте широко на нещата. Не обръщайте внимание на другите. Бъди благороден и прави всичко с великодушие. Избягвай глупавите разговори и детинското бъбрене. Нека умът не мисли за малките и незначителни неща.

Милосърдие
Давай, давай и давай. Това е тайната на изобилието. Излъчвай мисли на доброта и любов. Прощавай грешките на другите. Благослови човека, който те обижда, наранява. Споделяй това, което имаш с другите. Разпръсквай духовно познание към всички. Използвай материалното богатство, знание и духовна мъдрост, които притежаваш като божествен фонд.

Щедрост
Каквото и да давате правете го с щедрост. Бъдете с широко сърце. Не бъдете скъперник. Радвайте се на радостта на другите, радвайте се когато ги правите щастливи. Щедростта е сестра на милосърдието. Тя е осъществяване на милосърдието, великодушието и благородството.

Чистота
Бъди с чисто сърце. Премахни похот, гняв и алчност. Бъди чист в мислите си. Винаги мисли за Бог. Мисли за добруването на всички. Бъди чист в думите си; никога изпускай груби, нелюбезни думи. Пази тялото си чисто. Пази го здраво. Поддържай дрехите и средата си чисти. Съблюдавай правилата за физическа, морална и духовна хигиена.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.