Йога методи за справяне със стреса – обобщение на лекция на Свами Шивамурти

На 14.03.2013, четвъртък, Свами Шивамурти изнесе лекция на тема „Справяне със стреса, причинен от промените, използвайки методите на класическата йога“.

Лекцията беше много добре структурирана, което ми помага сега по-лесно да я предам.

Ключовите думи, на които Свами Шивамурти обърна внимание бяха три: промените, стреса, методите на йога.

Промените

Промените в нашето съвремие са много повече и по-често случващи се в сравнение с миналото. Новите технологии създават една динамика, в която сякаш и самото време започва да се движи с по-голяма скорост. Променят се теориите обясняващи различни закони, физични, политически, социални и т.н.

Адаптирането към случващите се промени външни или вътрешни е свързано с мобилизиране на организма за адекватна реакция. Това мобилизиране е един вид пренастройване.

Механизмът, който отговаря за протичането на това мобилизиране е симпатиковата нервна система. Той се изразява в активиране на мускулите в режим на готовност за действие. Свързан е също с повишаване на телесната температура, ускоряване на пулса, учестяване на дишането, освобождаване на по-високи количества адреналин в тялото и т.н.
Тази физиологична реакция към промените е здравословното справяне с нормални нива на стрес.
Щом тялото, умът, емоциите, поведението се адаптират към настъпилите промени, организмът отново се успокоява, активира се парасимаптиковата нерва система.

Стрес

Понякога промените са твърде много, твърде драстични, твърде чести. Тогава по-дълги периоди,  се стимулира симпатиковата нервна система. Това води до изтощение, дава негативен отенък на понятието стрес.
В началото на лекцията Свами Шивамурти цитира Свами Шивананда и Свами Сатянада, мисли, в които те обобщават идеята за стрес.

Те казват, че в малки количества стресът, не просто е полезен, а е необходимо условие, за да можем да се развиваме, да растем, да откриваме. Когато човек е изправен пред промени, към които трябва да се адаптира, той променя погледа си, за да намери нови подходящи за възникналата ситуация решения. Без тези промени, предизвикателства, конфликти човечеството нямаше да еволюира.

Еволюцията е плод на такива процеси на адаптация. Това със същата сила важи и за личностната, и за духовната еволюция.

Но, за да е здравословно и градивно въздействието на стреса, той трябва да е в умерени граници.

Приемане

Стресът, неговото влияние за различните хора е различен. Това разбиране е важно, защото ни позволява да приемаме и себе си и другите без обичайната доза критичност.

Свами Шивамурти подчерта нещо, което и друг път съм чела, но важно е отново и отново да си го припомняме. В отношението си към другите, трябва да подхождаме търпеливо и да не осъждаме с лека ръка. Никой не знае, през какво сме минали ние в живота си, как сме реагирали на различните промени, които животът е поставил пред нас и как това ни е моделирало. По същия начин и ние не знаем нищо за другите, колко тежки са били периодите на адаптация в живота на човека, който реагира срещу нас.

Осъждането показва също неразбиране на един много прост факт, всеки по различен начин възприема стресовите ситуации. За някой возенето на увеселително влакче може да е приятно развлечение, за друг неприятно преживяване свързано само с негативни вътрешни реакции.

Затова, когато общуваме с другите е мъдро да не гледаме само от нашата камбанария 🙂
Свами Шивамурти изброи дълъг лист от фактори-промени, които провокират стреса, но общото е че в реакцията на отделните индивиди по отношения на този стрес няма много общо 🙂 Всеки има различно чувствителност, способност и приспособяване и затова реагира различно.

Йога методи

И третата ключова дума, която Свами Шивамурти разгледа, разбира се е йога.
Тя раздели йога техниките на три групи:
1. Йога практики, които се изпълняват
2. Йога на отношението
3. Йога стил на живот

1. Йога практики, които се изпълняват

Листа от практики, които тя сподели са споменати на сатсанг от Свами Ниранджан в Хърватска. Те са мантра, аджапа джапа, медитация, осъзнаване на дъха, асана, пранаяма.

Тези практики е добре да правим преди да е възникнала ситуация на стрес. Те повишават способността ни по-бързо да се връщаме към състояние на покой. Добре е да сме свикнали с тях, да сме ги изградили, като навици, към които спонтанно се обръщаме в моменти на нужда. Почти невъзможно е да опитваме да ги наложим когато сме под стрес, ако са едно ново непознато нещо.

2. Йога на отношението

Това са всички онези концепции, идеи, които имаме генерално за живота. Те ни помагат да приемаме с разбиране и устойчивост променената среда и обстоятелства, към които трябва да се настроим.

Тук Свами Шивамурти ни даде задача да работим по-двама и да сподели какво нас силно ни стресира и ако имаме, какви са нашите подкрепящи разбирания, които ни помагат да посрещаме предизвикателствата в живота. После покани двама участника от залата да споделят с всички. В йога има много идеи за живота, толкова различни и разнообразни и за тях може да се отдели една цяла нова статия.

3. Стилът на живот

Отнася се към ежедневния ни режим. Той да е здравословен хармоничен. Отнася се към начина ни хранене, който поддържа тялото в добро състояние.

Йога стил на живот означава да живеем живот, съчететание от няколко неща:

  • редовност в практиката
  • приложение на различни йога принципи в ежедневни ситуации
  • поддържане на вътрешен стремеж към самоусъвършенстване.

 

В ашрам или на йога обучение с по-дълъг престой можем да се запознаем с някои основни принципи на този стил на живот. След това адаптираме тези принципи към условията, в които живеем у дома. Ако успеем да приложим част от научените принципи, йога става повече от практика. Йога става част от самия живот, както съня, храненето и т.н.

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.