Когато имаме прекалено много време, често се отпускаме, ставаме лениви и не успяваме да свършим и малкото задачи, които имаме. Парамахамса Сатянанда казва, че когато разполагаме с повече свободно време ежедневието и умовете ни стават тамастични и това води до меланхолия, депресия. Срещу тези често срещани състояния за хората от съвременния свят, той предлага да се практикува карма йога. Йога на действието. При тази йога изпълваме деня си с дейности, може дори и нещо, което е хоби и ги изпълняваме с пълно участие на осъзнаването. Когато времето все не ни стига, за да свършим всичко, което искаме, умът, денят и животът ни стават напрегнати изпълнени със постоянен стрес и мисли за всичко, което все още имаме да направим, докато времето край нас лети.
Това, което йога ни предлага са две семпли правила. Едното е да организираме времето си, като започнем да планираме деня си върху лист. Второто да определим приоритетната за нас социална роля, която изпълняваме.

Човек изпълнява в своето ежедневие различни социални роли – майка, дете, съпруга, професионалист, съсед и т.н. до безкрай в зависимост от отношенията, в които участва. За да направим добър план за деня, за седмицата, за месеца трябва да определим приоритетните задачи. Това можем да направим най-пълноценно, ако знаем коя е най-важната роля за нас. Приоритетната за нас социална роля, която изпълняваме трябва да определя нашите задачи. След главната по важност роля ние изпълняваме различни под-роли и те са свързани с подзадачите в нашия план. Как йога ни помага в определяне на тези приоритетни роли – с практики като сван теория, антар мауна, йога нидра и др. Когато сме наясно  с най-значимата за нас социална позиция, изграждаме план с важните, второстепенните и допълнителни задачи. Когато имаме план за деня, за да е ефективен той е необходимо да имаме дисциплина. Всяка практика на йога ни учи на самодисциплина. Дисциплината според йога не означава да си налагаш определени лишения, но да осъзнаваш своите реални цели и да вложиш усилията си в тях. Когато преследваме нечии други цели, ние се борим със себе си, за да следваме избрания път. Но когато сме искрени и сме си поставили цели отговарящи на нашите потребности, на нашия характер ние следваме потока на дхармата. Когато следваме дхармата си ние практикуваме дисциплина. В йога често се говори за осъзнаването, всяка практика на йога ни води към разширяване на това осъзнаване. Осъзнаването е средството, което може да ни отведе до нас самите, до нашата дхарма.

Чрез йога асаните се учим да бъдем последователни, обучаваме се да се движим в точно определен ред. Затова често сте слушали колко важно е да осъзнавате как влизате и излизате от една поза. Следваме семплата схема (план) на асаната като осъзнаваме всяка стъпка и нейната важност. Така се учим да не пропускаме важността на отделните детайли. В йога си служим със семпли пози, в нашия план за деня задачите също трябва да са ясни и постижими. В асаните следим фините промени в тялото, научаваме се че нещата са в постоянно движение и обновяване. Погледнете и на ежедневието си така и когато нещо не следва вашия план помислете си дали нещо във вас не се е променило като ефект или причина. Направете своя ден йога практика. Определете плана, който ще следвате и започнете да минавате през него стъпка по стъпка, както във всяка асана. Осъзнавайте и различните неща, които се случват във вашия ден, които са извън плана. Опитайте да се адаптирате към тях, защото йога е наука и изкуство и вие развивате своя потенциал на творец, като следвате с дисциплина и гъвкавост своя план.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.