Воденето на духовен дневник ще даде ясна представа за садханата, която трябва да се прави и грешките направени през определен период от време.

Духовн дневник

текст от Свами Шивананда
Духовния търсач, трябва да записва в духовния дневник

Духовния търсач, трябва да записва в духовния дневник, времето на ставане сутрин, времето на лягане, часовете сън. Часовете отделени за изучаване на свещени текстове, броя на малите, които е направил по време на джапа през всеки ден, времето отделено за медитация.

духовен дневникХарактера на грешките, които са допуснати през деня. Колко пъти се e появявал гняв и колко време е траел, часовете прекарани в безкористно служене.

Колко пъти страстите са ставали проблем.  Продължителността на практикуване на асана и пранаяма. Времето изгубено в ненужна компания и безполезно клюкарене. Ввремето прекарано в мауна.

Напредъка в развиване на добродетели, колко често лошите навици са останли без контрол. Кой от сетивните органи ни е безпкоил най-много и т.н.

Духовният дневник ще помогне на стремящия се да напредне бързо.

Няма по-добър приятел или верен учител или гуру.

Няма по-добър приятел или верен учител или гуру. Ако се поддържа както трябва, дневникът ще покаже цената на времето и как лесно то се изплъзва. Той ще регистрира лекомислието и накрая ще го премахне. Бъдете напълно искрени, когато попълвате дневника, защото той е за вашия собствен напредък.

Дневникът на духовния търсач, е който отъпква пътя на истината към реализиране на Бог.

Приемете грешките отворено и ги коригирайте. Отбелязвайте всеки детайл в дневника.

Полезно е да сравните напредъка от настоящата седмица с този от миналата

Полезно е да сравните напредъка от настоящата седмица с този от миналата, или ако това не е възможно, настоящия месец с предишния и направете всякакви необходими поправки.

Редовността и точността са много важни за ежедневната практика. Ако човек не го е грижа и спре практиката или изгуби ентусиазъм, ще e трудно да я възстанови. Умът има склонност да се отпуска. Трудно като изкачване по стръмен баир е да се склони ума към дисциплина и духовна практика.

Той ще ви служи като проверка.

Практукуващите обикновенно започват с голямо усърдие и ентусиазъм, но след известно време поради липса на дисциплина, губят ентусиазъм, започват да се колебаят и често напълно изоставят садханата. Това не е желателно. Чрез поддържането на духовен дневник наблюдавайте от близо и забележете какъв напредък сте постигнали. Воденето на духовен дневник ще даде ясна представа за садханата, която трябва да се прави и грешките направени през определен период от време.Той ще ви служи като проверка.

Благословен е търсача, който води дневник и си прави преглед редовно.