Различни мнения за позитивността

Позитивното мислене е тема, която може да се разглежда от много гледни точки.
Има различни мнения за позитивността.

Статията тук, не цели да изясни до край темата, а да даде някои обобщения. Човек трябва да си отдели време сам да наблюдава непредубедено, да изследва как са свръзани различните неща, които се случват или не се случват. Да анализира различните възгледи чрез метода на личното преживяване и обективното наблюдение.

Проверете за себе си дали тези възгледи са верни или не и тогава решете дали да ги възприемете.

Мъдрият човек наблюдава

На първо място позитивното мислене на мъдрия човек се изразява в способността да не съди. Не правете генерални заключения за ситуациите, хората, обстоятелствата.

Мъдрият човек наблюдава, той винаги се стреми да остава в позицията на драща. Драща е безпристрастен зрител, който вижда отсрани на случващото се. Притчата “За разсъжденията” чудесно илюстрира тази идея.
Това не означава, че човек е пасивен!

Do the best, leave the rest

В ситуации, които изискват действия, решения, позитивността се изразява в мотото заложено в карма йога, “правиш най-доброто, но приемаш това, което излезе като резултат.”

Безкраен потенциал за интерпретация

Позитивното мислене, при което се опитваме да намерим нещо позитивно във всяка ситуация, помага да се разширят границите на рационалния ум. Поражда се разбирането, че реалността има безкраен потенциал за интерпретация, в зависимост от перспективата, която изберем.

Когато осъзнаването се развие, много ясно можем да видим, че не ситуациите ни носят нещо, а начинът по който мислим за тях.

Рационалния ум ни прожектира различните прочити на една и съща пиеса.  Щом разпознаем тази променлива величина спонтанно, започваме да се питаме “мога ли наистина да следвам ума и неговите интерпретации? И ако неговите заключения са с такъв нетраен характер, тогава, кое е по-устойчиво от ума?”

Позитивното мислене и здравето

В много материали се споменава, че позитивното мислене подсилва имунната система, подобрява здравето. Но не трябва да се изключва и съзнателно пренебрегва и другата зависимост. Понякога дисбалансът, липсата на здраве във физическото тяло намира изява в негативно мислене.

Негативно мислене

Какво значи негативно мислене, ето няколко опорни точки. Негативно мислене е когато:

  • преувеличаваме ситуацията, “правим от мухата слон”;
  • смятаме, че сме център на всичко, което се случва около нас и премаме нещата лично;
  • правим заключение, че нещата ще се случат или няма да се случат по определен начин, без да имаме абсолютни доказателства за това;
  • отказваме се да търсим разнообразни решения на съществуващи проблеми. Отказваме да видим потенциала, който съществува в самата природа на живота. Така подтискаме креативността;
  • отказваме да течем, да продължим, да се адаптираме към промените и вкопчени в определена ситуация, отказваме да приемем, че нещата понякога не следват нашите очаквания и представи.

И как да се справим със склонноста си към такива мисли и поведение, които ни носят напрежением стрес, ниска самоувереност, отчание, тъга. (продължение в част 2.)

Материали, от които бе почерпено вдъхновение при обмислянето на темата за позитивността и написването на статията:

  • https://www.facebook.com/Eckharttolle/posts/10151041965081217
  • http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/positive-thinking/art-20043950?pg=2
  • “The power of now” Ekhart Tolle