Ями и ниями

Ниямите – препоръки, които, ако можем да следваме спонтанно водят до балансиране на ума. Ями се относят към взаимодействието ни с външния свят, външната среда, ниямите са свързани с вътрешния свят. Първата нияма е сауча.

саучаСауча означава чистота.

Това понятие може да се намери и в хатха йога. Там се казва, че за да се постигне баланс и здраве, тялото трябва да се поддържа и външно и вътрешно чисто.

Чистота на тялото

Като практика на сауча в хатха йога се ползват шаткармите (шест групи от пречистващи практики).

Чистота на мястото за практика

Казва се също, че мястото, на което човек практикува трябва да е чисто. Затова някога йогите са избирали места, където е имало течаща вода, реки, потоци. На тези места праната е повече, атмосферата е чиста, което благоприятства и самата йога практика.

Средата, която обитаваме повлиява ума, затова сауча се отнася и към мястото на практика. Добре е то са бъде подредено и чисто.

Чистота ума и емоциите

И накрая чистотата се търси и в ума, в емоциите. Практика, която действа като пролетно почистване за ума е антармауна. Емоциите пък се повлияват много бързо от практикуване на мантра под формата на киртан.

И така за сауча говорим на няколко нива – чистота на тялото (външна и вътрешна). Чистота на ума – това е ум свободен от негативни мисли и напрежение. Чистота на емоциите, когато емоциите са ведри, вдъхновени, мотивиращи духовен растеж.

Когато мислим за трите гуни (тамас, раджас и сатва), сауча е свързана със сатва гуна.

И следващия път, когато почиствате дома си, храните се с чиста и семпла храна, четете нещо вдъхновяващо, практикувате киртан, мантра джапа, медитация осъзнайте го като начин да постигнете сауча.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.